Gıda Güvenliği Projelerim

Gıda Güvenliği Projelerim


Gıda Güvenliği Projelerim

Gıda Mühendisleri Odasının yönetimine aday olan Toplumcu Gıda Mühendisleri listesinde bulunan, Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri, Kanal Ekonomi Program Yapımcısı, Gazete ekonomi’nin Gıda Editörü Gıda Müh.Elif Aşlamacı Attepe’nin Gıda Güvenliği ile ilgili çok dikkat çeken Projeleri var.

Gıda hijyeni, yediğimiz gıdaların üretimi ve tüketimi için hijyenik ve sağlıklı koşullar oluşturmak ve sürdürmek için hayati önem taşır.

Hem kamu hem de özel kuruluşlarda güvenliği, kaliteyi ve gıda güvenliği ile ilgi geliştirmeyi amaçlayan program ve projelerin tasarımını, geliştirilmesini destekleyen ve toplumda gıda güvenliği bilincini oluşturan farkındalığı artıran projeleri ile ilgili Gıda Editörü Gıda Müh.Elif Aşlamacı Attepe ile söyleşi gerçekleştirdik.

Gıda kontrolü, gıda denetimi ve gıda hijyeni ve güvenliğine katkıda bulunabilecek destekleyici önlemler hakkında projeleri olan  Gıda Müh.Elif Aşlamacı Attepe öncelikle söylediği “Tüm dünyada insanlar hijyenik olmayan ve güvensiz yiyeceklerin tüketilmesinden kaynaklanan hastalıklardan her gün ciddi şekilde etkilenmektedir.
Gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve kontrol altına almak için iyi hijyenik uygulamalara önem vermeliyiz.  Gıda kaynaklı hastalıklar bulaşıcı veya toksik maddeler içeren gıdaları yemekten kaynaklanır. Yediğimiz yiyeceklerde mikroorganizmalar ve kimyasallar gibi kirletici maddeler bulunmamalıdır.” Şeklinde güvenilir olmayan gıdaların getirdiği zararlara dikkat çekdi.

Gıda Müh.Elif Aşlamacı Attepe “Bu Modülün sağlığın korunması ile ilgili bir dizi uygulamaları hijyen kavramı bunun önemli yönü, gıda kalitesini üretimden tüketime korumak için gereken birçok uygulamaları, ayrıca gıda atıklarının toplanmasını ve bertaraf edilmesini de içerir. Bu olaylar zinciri boyunca, doğrudan veya dolaylı olarak, bilerek veya bilmeyerek, istenmeyen kimyasalların ve mikroorganizmaların gıdayı kirletebileceği birçok nokta vardır.” Tüm gıda güvenirliği ile ilgili projeleri hayata geçirmek için Gıda Mühendisleri Oda seçimlerine aday olan Toplumcu Gıda Mühendisleri listesi içinde yer aldığını söyledi.

TMMOB’a bağlı yaklaşık 5000’e yakın üyesi olan, Gıda Mühendisleri Odasının, 12 Ocak 2020 tarihinde genel kurulu yapılacak.

Gıda sanayi başda olmak üzere birçok sektörde gıdaların güvenliğinden sorumlu gıda mühendislerinin en büyük meslek örgütü Gıda Mühendisleri Odası 12 Ocak 2020 deki seçime, Toplumcu Gıda Mühendisleri Aday Oldular.

Üç ayrı listenin yönetime aday olması beklenen seçimin çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Bir önceki dönem seçimleri kazanarak yönetimde görev alan Toplumcu Gıda Mühendisleri, bu dönem içinde yönetime yeniden aday olduklarını duyurdu.

Toplumcu Gıda Mühendisleri adına Zafer Şenyurt, “İki yıldır görevdeyiz, özellikle istihdamın arttırılması ve meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması gibi konularda önemli çalışmalar yaptık ayrıca ücretsiz eğitimler ve seminerler düzenledik. Yeni dönem için istihdamın arttırılması, Türkiye’nin gıda datasının oluşturulması, yeni mezun meslektaşlarımız için oryantasyon programı, mentorluk programı ve online eğitim gibi önemli projelerimiz var. Tüm meslektaşlarımızı 12 Ocak’ta Karaköy’de bulunan TMMOB Büyükkent Şubesi’nde oy kullanmaya bekliyoruz”dedi.

Şenyurt İstihdamın önemine dikkat çekerek   “Meslektaşlarımızın en önemli sorunu işsizlik bu yüzden önceliğimiz istihdamın arttırılması ve özlük haklarının korunması olacak. Meslektaşlarımızın yetkin oldukları alanlar başta olmak üzere doğru kişinin doğru yerde istihdamına yardımcı olacak bir data oluşturacağız bu program ile hem istihdamı arttırmayı hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Üreten toplumlarda bilginin doğru dağıtımı kadar doğru bilgiye ulaşabilmekte çok önemli bu yüzden Basın Bilgilendirme Çalışma Grupları kuruyoruz, bu gruplar kendi alt komiteleri ile çalışarak başta tüketici olmak üzere her kesimi doğru bilgilendirecek yani artık doğru bilgiyi işin uzmanı paylaşacak” şeklinde sağlıklı iş ortamı sağlıyacaklarını açıkladı.

yilmazparlar@yahoo.com

GIDA